Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřely větší možnosti pro domácí výrobce tlakových i netlakových nádob uplatnit se na evropském trhu, je však nutno přizpůsobit se evropským rozměrovým normám a uvážlivě volit mezi dodaveteli klenutých den.V roce 1999 vstoupila v platnost směrnice 97/23-EG, známá jako Směrnice pro tlaková zařízení. Výrobce klenutých den musí mít oprávnění podle této směrnice vyrábět. (Všichni dodavatelé firmy ZYKSAL toto oprávnění vlastní.)

  Náhrada den dle ČSN 42 5815
Rozměrová norma DIN 28011 je tvarově téměř shodná (r1 = da, r2 = 0,1 da). Odlišná je pouze výška válcového okraje h1 (dle ČSN h), která se vypočítá ze vztahu h1 >= 3,5 s a pohybuje se v rozsahu 11 - 150 mm v závislosti na jmenovité síle stěny a průměru dna.

  Náhrada den dle ČSN 42 5816
Ekvivalentní rozměrová norma dle DIN 28013 je tvarově odlišná, r1 = 0,8da, r2 = 0,154da (oproti ČSN 42 5816, kde r1 = 0,9da, r2 = 0,175da). Je tedy nezbytné provést nový pevnostní výpočet, poněvadž dna dle DIN 28013 jsou tvarově příznivější - pro stejné tlakové zatížení vychází menší síla stěny. Výška válcového okraje se vypočítá ze vztahu h1 >=3s a je v rozsahu 9 - 150 mm v závislosti na jmenovité síle stěny a průměru dna.

  Zásadní rozdíly mezi ČSN a DIN se vyskytují ve výrobní toleranci síly stěny dna.

   Dle ČSN 42 5820 se tato tolerance pro dna dle ČSN 42 5815 a ČSN 42 5816 může pohybovat v rozsahu:

  Výrobní tolerance síly stěny dna dle DIN 28011 a DIN 28013:

Tyto přísné podmínky na dodržení minimální stěny dna nutí výrobce den použít pro lisování větší výchozí sílu plechu, než je jmenovitá.

  V současnosti existují dva způsoby dodávání klenutých den, vyráběných v EU, vzhledem k potvrzování síly stěny dna.

Příklad 1:
DIN 28011, 800 x 6 mm (ED)- potvrzená síla stěny dna - výchozí - je stejná, jako síla použitého plechu, zeslabení stěny dna dané použitou tvářecí technologií není garantováno a pohybuje se v hodnotě ca 10 % síly použitého plechu.

Příklad 2:
DIN 28011, 800 x 6 mm (NW)- potvrzená síla stěny dna - jmenovitá - zaručuje, že výrobce použil ke tváření takovou výchozí sílu plechu, která zaručuje dodržení minimální síly stěny dna dle DIN 28011 nebo DIN 28013.

  Porovnání odlišného značení den dle ČSN a DIN

RozměrČSNDIN
vnější průměr dnaDda
velký rádiusRr1
malý rádiusrr2
výška válcového okrajehh1
hloubka klenutíh1h2
síla stěnyss